Doğalgaz Borularının Döşenmeside Dikkat Edilecek Hususlar

dogalgaz-tesisati

Gaz Borularının Erişilebilirliği : Doğalgaz boruları açıktan görülebilecek ve kolayca ulaşılabilecek şekilde döşenmelidir. Sıva altına doğalgaz tesisat borusu döşenmez. Doğalgaz iç tesisat boruları, taşıyıcı yapı elemanı olarak kullanılmaz. Gaz boruları kapalı hacim içinden, sözgelişi kanal, asansör boşlukları, havalandırma vb içinden geçirilmemelidir.

Sızdırmazlık : Gaz boru bağlantı elemanlarıyla yapılmış dişli bağlantılarda amacına uygun plastik esaslı vb sızdırmazlık malzemeleri kullanılmalı veya sızdırmazlık macunu ile birlikte keten kullanılmalıdır. Bu sızdırmazlık malzemeleri TS EN 751 – 2 standardına uygun olmalıdır.

Boruların Mekanik Darbelere Karşı Korunması : Gaz taşıyıcı çelik borular binaya bir tehlike anında kolayca ulaşılabilen bir yerinden girmelidir. Buradaki ana gaz borusu ve ana kapama vanası hasar görmeyecek şekilde darbelere karşı monte edilmiş ve korunmuş olmalıdır. Bu yer bina deposu ve oturma yeri olarak kullanılmamalıdır. Kapama vanası küresel çelik vana olmalı, gerekli görülürse muhafaza altına alınmalıdır.

Boruların Yapı Elemanlarına Tespiti : Doğalgaz boruları boru çapları göz önünde bulundurularak uygun aralıklarla düşey borularda kelepçelerle, yatayda döşenen borularda ise hem kelepçe hem de konsollarla tavan ve duvarlara sağlam bir şekilde tespitlenmelidir. Kullanılacak kelepçeler duvarlara çelik dubel ile konsollar ise beton harç ile tutturulmalıdır.

Gaz Borularının Yangına Karşı Korunması : Doğal gaz tesisat boruları : 1-Tüm zayıf akımla çalışan telefon, zil, kapı otomatları, kablolu TV vb. kabloları ile bunların bağlantı buatlarından en az 15 cm mesafeli olmalı 2-Kuvvetli akımla çalışan bina elektrik tesisatları, elektrik sayaçları, priz, anahtar, elektrik cihazları ve benzeri ile bunların bağlantı buatlarından en az 15 cm mesafeli olmalıdır. Çapraz geçişlerde elektrik tesisat sıva altına gömdürülmeli, bu sağlanamıyorsa gaz borusunun dış yüzeyi belli bir mesafede elektrik akımına ve sıcaklığa karşı yalıtıcı bir malzemeyle kaplanmalıdır. 3-Gaz borularını kendi amacı dışında (elektrik, topraklama hattı vb) kullanmak kesinlikle yasaktır. 4-Gaz boru bağlantıları yanmaya karşı emniyetli olmalıdır. 5-Gaz boru bağlantılarının taşıyıcı kısımları (kelepçeler, konsollar) yanmayan malzemeden yapılmalıdır. 6-Gaz boruları, ulaşılması güç kapalı hacimler içinden, sözgelişi kanal vb geçirilmemelidir. 7-Yangın ihtimaline karşı en etkili önlemlerden birisi de apartmanlarda ve gaz borularının geçtiği yerlerde havalandırma için gaz çıkışını sağlayan deliklerin bırakılmasıdır.

Boruların Korozyona Karşı Korunması : Korozyona (paslanma) karşı mükemmel bir korumanın önemi çok büyüktür. Gaz tesisatının korozyona karşı korunması her şeyden önce gaz tüketim cihazlarının kullanım güvenliğini sağlar. Korozyona karşı önlemlerin yetersiz olduğu tesisatlar kısa zamanda tahrip olur, gaz kaçakları meydan gelir. Bina içlerindeki gaz boruları uzun süre normal yapı nemliliği değerinin üzerindeki nem ile temasta bulunmayacak şekilde döşenmelidir.

Bunu da oku :  Atık Su Tesisatı

Statik Elektrik Yüklerine Karşı Boruların Korunması : Gaz tesisat boruları, yüksek gerilimle çalışan işletmelerde koruma ve topraklama amacıyla kullanılmaz. Tam tersine doğalgaz iç tesisatındaki statik elektrik aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi topraklanarak alınmalıdır.

Gaz Borularının Geçirilmemesi Gereken Bina Bölümleri : Asma tavan içlerinden. Duman bacalarından. Asansör boşluklarından.Çöp ve yanıcı madde depolarından.Davlumbaz içlerinden. İçine girilmesi ve erişilmesi olanaksız hacimlerden.Aydınlıklardan (üstü kapalı veya açık) geçirilmemelidir.

(Visited 426 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment