Vitrifiye

vitrifiye

Cam, alkali ve toprak alkali metal oksitleriyle ve bazı katkı maddelerinin yüksek sıcaklıkta eritilmesi ve kristalleşmeden ani soğutulması ile elde edilen saydam ve sert, yapay bir malzeme olarak tanımlanabilir.

Cam üretiminde kullanılan hammaddeler 3 ana gurupta toplanabilirler; Cam yapıcı oksitler, Modifiye edici oksitler, ara oksitler. Bu maddeler camın ergime ve şekillendirme karakteristiklerini düzenler, cama kullanım alanına göre bir takım özellikler kazandırırlar. Feldspatlar cam üretiminde çeşitli bileşiklerin kaynağı olarak kullanılırlar.

Silika (SiO2) kaynağı: En yaygın cam yapıcı oksittir. Cama mukavemet ve kimyasal dayanım kazandırır. Ergime sıcaklığı 1710 C’dir bunu düşürmek için ilave oksitler kullanıldığında kimyasal ve mekanik dayanım da düşer. Cam üretiminde silis kaynağı olarak feldspat, silis kumu, yüksek fırın cürufu kullanılabilir.

Alumina (Al2O3) kaynağı: Ara oksittir. Birçok cam harmanına %4’den az olarak girer. Camın kimyasal kararlılığını arttırır, çalışma aralığını genişletir, devitrifikasyon eğilimini azaltır ve ergime sıcaklığını yükseltir. Al2O3 harmana kalsine veya hidrite alümina, feldspat, nefelin-siyenit, veya yüksek fırın cürufu olarak ilave edilir.

Soda (Na2O ) kaynağı: Modifiye edici oksitlerdir. Ergime sıcaklığını düşürürü ve akışkanlığı arttırarak rafinasyonu kolaylaştırır. Bunun yanında camın kimyasal kararlılığını azaltır ve ısıl genleşme katsayısını arttırır. Soda kaynağı olarak sodyum karbonat(Na2CO3), sodyum sülfat (Na2SO4) ve sodyum nitrat (Na2NO3) kullanılmasının yanısıra, Sodyumun cam harmanındaki bir başka kaynağı ise feldspat mineralidir.

ADS
5/5 - (6 votes)
(Visited 14 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment