Hurdalar Nasıl Geri Dönüştürülür?

Hurdacılık

Hurdalar Nasıl Geri Dönüştürülür?
Hurdacılık kimileri tarafından önemsiz bir iş gibi görünse de veriler tam aksini söylemektedir. Dünya üzerinde her yıl 2.12 milyar ton atığın büyük bir bölümü geri dönüştürülmeden toprağa karışıyor. Toprağa karışan bu atıklar ise ne yazık ki büyük bir enerji israfına neden olur.

Geri dönüşüm ise bu israfın önüne geçerek, her anlamda enerji tasarrufu sağlamaktadır. Enerji tasarrufunun yanı sıra beraberinde birçok faydayı da getiren hurdacılık sektörü;
• Doğal kaynakların Korunması
• Enerji Tasarrufunun Sağlanması
• Daha Az Sera Gazı Salınımı
• Ham Madde Talebinin Azaltılması
• Doğal Yaşam ve Ekosistemin Korunması
• İstihdamın Sağlanması
• İthalatın Azaltılması
gibi, konularda önemli bir yere sahiptir.

Geri dönüştürülebilir maddeler nelerdir?
• Kâğıt
• Cam
• Alüminyum
• Plastik
• Piller
• Motor Yağı
• Bakır
• Demir
• Elektronik Atıklar
• Plastikler
• Piller
• Tekstil Ürünleri
• Ahşaplar
• Diğer Metaller
• Solvent Bazlı Atıkla

Hurda Metaller Nasıl Geri Dönüştürülür?
Hurda metaller diğer birçok atık çeşidine göre daha fazla geri dönüşümü yapılabilen atıklardır. Bunun sebebi ise kullanım alanlarının sıklığı ve yapısal özellikleridir. Birçok araç ve gereç yapımında kullanılan metaller, sanayi alanında da yine sıklıkla kullanılmaktadır.
Metallerin geri dönüşümüne ise ilk etapta ayrıştırma yapılarak başlanır. Türüne göre ayrışan metaller daha sonra uygun geri dönüşüm merkezlerine gönderilirler. Bu geri dönüşüm merkezlerinde ise bazı işlemlere tabii tutulurlar. Daha sonra ise eritme ocaklarında eritilirler ve tekrardan üretim sürecine dahil edilirler

Kâğıtlar Nasıl Geri Dönüştürülür?
Geri dönüştürülmek üzere toplanan kâğıtlar, kâğıt hamuru hazırlamak için
su içerisinde liflerine ayrılır. Sonra içinde lif olmayan yabancı herhangi bir madde varsa ayrıştırma işlemine tabi tutulur. Kâğıtların üzerinde ki mürekkep için sodyum hidroksit veya sodyum karbonat kullanılmaktadır.

Bunu da oku :  İnşaat Teknik Terimler Sözlüğü

Daha sonra hazır olan kâğıt lifleri yeni kâğıt üretiminde kullanılabilmektedir. 1 ton kullanılmış kâğıdın geri dönüştürülmesi ile yaklaşık 16 adet yetişmiş cam ağacı ve 85 metrekarelik ormanlık alanın tahribi önlenebilmektedir. Bu nedenle kâğıtların geri dönüştürülebilir olması başlı başlına bir mutluluk kaynağı olmalıdır

Cam Atıklar Nasıl Geri Dönüştürülür?
Cam atıklar öncelikle renklerine göre ayrıştırılıp geri dönüşüm tesislerine verilmektedir. Burada atık ve katkı maddelerinden ayrıştırılırlar. Daha sonra camlar kırılır ve ham madde karışımına katılarak yüksek sıcaklıklarda ki erime ocaklarına dökülür. Bu işlemden sonra ise atık camlar tekrardan cam olarak kullanılabilmektedir.

Camların geri dönüştürülmesi ile yine yüksek oranda enerji tasarrufu sağlanabilmektedir. Örneğin, 1 ton cam atığın geri dönüştürülmesi ile 100 litre benzinden tasarruf edilmektedir. Bu enerji tasarrufunu Türkiye genelinde düşünürsek, yaklaşık 30 milyon litre benzinden tasarruf edilebilir

Alüminyum Atıklar Nasıl Geri Dönüştürülür?
Alüminyum atıklar geri dönüşüm tesislerine gönderildikten sonra küçük parçalara ayrılırlar. Sonra bu parçalar büyük ocaklarda eritilerek dökme alüminyum üretilir. Geri dönüştürülen bu alüminyum ise yapısal özelliğinden bir şey kaybetmez ve daha sonra tekrar geri dönüştürülebilir.

Beton Nasıl Geri Dönüştürülür?
Betonlar ise çeşitli yapıların yıkımından sonra toplanarak geri dönüştürülebileceği alanlara taşınır. Burada kırma makineleri ile ufak parçalar ayrılan betonlar çeşitli işlerde çakıl olarak kullanılabilmektedir. Yine bu betonların içerisinde katkı maddesi yoksa yeni betonlar için kuru harç olarak ta kullanılabilmektedir.

Plastik Atıklar Nasıl Geri Dönüştürülür?
Plastik atıklar cinsine göre ayrılıp geri dönüşüm tesislerinde birtakım işlemlere tabii tutulurlar. Sonra bu atıklara küçük parçalara ayrılır ve ham madde içine karıştırılarak veya tekrar eritilip katkı maddeleri ile ikinci sınıf ham madde olarak kullanılabilmektedir.

Hurdanızı Nasıl Değerlendirebilirsiniz?
Geri dönüşüme katkı sağlamak için öncelikle geri dönüşüm bilincinin arttırılması gerekmektedir. Ülkemizde maalesef ki her yıl yaklaşık olarak 1.5 milyar ₺ değerinde geri dönüştürülebilir atık çöpe gidiyor.

Bunu da oku :  Çimento Sözlüğü

Atıl duruma geçen malzemelerin çöpe atılması yerine geri dönüştürülmesi çöpe giden bu servetin ekonomiye kazandırılması demektedir. Bu oranların arttırılması ise ülke olarak dışa bağımlılığı azaltır ve beraberinde birçok faydayı getirir.

5/5 - (4 votes)
(Visited 174 times, 1 visits today)

Related posts

One Thought to “Hurdalar Nasıl Geri Dönüştürülür?

  1. kadir

    dönüşümle kazanılabilecek pek çok ürünü maalesef çöplere, denize atıyoruz.

Leave a Comment