Siding Uygulaması

siding-yapan-usta

American Siding, yapısal olarak hafif bir malzeme olduğu için nakliye ve uygulama işlemlerinde büyük avantaj sağlıyor. Kaba sıva, ince sıva ve boyaya gerek kalmadan doğrudan duvara uygulanabilme özelliğine sahip olan American Siding, uygulandığı yapılara artı bir yük oluşturmuyor. Bağımsız veya bitişik binalara, çok katlı binalara bile kısa sürede kaplanabiliyor. Zengin aksesuar çeşitleri ile oluşturduğu sayısız çözümler uygulama aşamasında size zaman kazandırıyor.

Yüksek yapılara da uygulanabiliyor
Alternatif cephe kaplama sistemlerine göre Americansiding paket sistemi yapılara üç kat daha az yük bindiriyor. Kaba sıva, ince sıva ve hatta boyaya bile gerek kalmadan doğrudan duvara uygulana bilme özelliğine sahip olan Americansiding, yapılara artı bir yük oluşturmuyor. Buda özelikle çok katlı yapılarda Americansiding’in paket sisteminin tercih edilen bir sistem olmasını sağlıyor.

Americansiding paket sistem bileşenlerinden taşıyıcı plastik kutu profilleri Türkiye’de ilk defa Americansiding tarafından geliştirilen ve ‘Faydalı Model’ belgesi almaya hak kazanarak patenti Americansiding’e ait olan özel bir yapı taşıyıcı malzemesidir. Bu taşıyıcı plastik kutu profilleri birim m² de sadece 2,5 – 3 kg / m² bir yükü taşımaktadır. Buna mukabil alternatif cephe kaplama sistemlerinde birim m²’ye düşen yük miktarı 10 kg / m² ‘nin altına düşmemektedir. Americansiding uygulanması ile birlikte yapının dış cephe ile ilgili sorunlarını bloke edip her yönü ile fayda sağlamaktadır. Örneğin 5 yılda bir boya ve bakım giderini de ortadan kaldırması tüketicinin bu konudaki harcamaların da ciddi katkı sağlamaktadır.

Bu doğrultuda Americansiding sistemi yapıları güzelleştirdiği gibi tüketicinin bütçesinde önemli yer tutan ısıtma-soğutma giderlerinde etkin tasarruf sağlamaktadır.

Cephenin Taşıyıcı Karkas Sisteminin Plastik Kutu Profiller İle Oluşturulması
1: Plastik kutu profillerinin , ipinde ve terazisinde hizalandıktan sonra sabitlen-mesine geçilmesi,
2: Plastik kutu profillerin sabitlenmesinde kullanılan dübelli vidalar maksimum 75 cm aralıklarla kullanılması,
3: Yatayda başlangıç kodu belirlenen cepheye su basman plastik kutu profil-lerinin monte edilmesi,
4: Atılan dübel ve vidaların malzemenin şeklini ve özelliğini bozmayacak şekilde sıkılması,
5: Plastik kutu profillerin ara boşluğunun 60 cm olmasına özen gösterilmesi.

Cephenin Isı Yalıtım Levhası İle Mantolanması
1: Bina cephenizi her türlü hava koşullarına karşı koruyacak, yakıt tasarrufu sağlayacak, farklı sıcaklıkta iki ortam arasındaki ısı transferini azaltan bonuspan ısı yalıtım levhalarının (30-34 kg/m3) plastik kutu profillerin arasına düzgün bir şekilde sıkışmasının sağlanması,
2: Isı yalıtımın levhalarının ısı köprüsü oluşturmayacak şekilde boşluksuz ve üzgün olarak monte edilmesi,
3: Ebatlanması gereken ısı yalıtım levhalarının düzgün şekilde ve tam ölçüde kesilerek uygulanması,
4: Dış köşe, iç köşe ve söve iç boşluk-larının ısı yalıtım plakası ile doldurulması,

Cephenin Nem Bariyeri İle Sarılması
1: Nem bariyeri, yapı içerisinde oluşan buharın yapı dışında yoğuşmasını sağlayarak duvarınızın nemin zararlı etki-lerinden korunmasını sağlar.
2: Buhar dengeleyici özelliğe sahip olan nem bariyerinin binayı komple saracak şekilde plastik kutu profillere zımba-lanması,
3: Nem Bariyerinin dikey ve yatay ek yerlerinde 10 cm üst üste gelecek şekilde bindirme yapılmasına dikkat edilmesi,
4: Nem Bariyerinin (110 gr/m2) yapıya yatay olarak döşenmesinin sağlanması,
5: Nem bariyerinin binanın kesintisiz olarak bütün yüzey alanlarında sarılmasına dikkat edilmeli, (pencere merkezleri ,American Siding yardımcı profillerinin arkasında kalan kısımlar.

Yardımcı Profillerin Cepheye Montajı
1: Su basmandan çatıya kadar binanın bütün detaylarında mimari ve estetik çözümler sağlayan yardımcı profillerin uygulanması esnasında doğru yer için doğru yardımcı profilin seçimi,
2: Yardımcı profillerden alınlı söve ve j kanal profillerinin 90 derece gönye birleşimlerinde damlalık kırılmasına dikkat edilmesi,
3: Bindirme ve Çürütmelerin genleşme payı verilerek ölçüsünün uygun olmasına dikkat edilmesi,
4: Tüm yardımcı profillerin tam olarak birbirine kilitlenmesine özen gösterilmesi.

Cepheye Panellerin Kaplanması
1: Uygulama ve montaj esnasında kolay işlenebilme özelliği ile cephede istenilen şekli kolayca verebilme imkanı sunan ve çift katmanlı yapısıyla uv ışınlarına karşı direnç gösteren American Siding polimer cephe kaplama panelleri 3 farklı model ve 17 ayrı renk seçeneği sunar.
2: American Siding panellerinin montajı yapılırken, sabitleme işleminin, montaj deliklerinin tam ortasına gelecek şekilde vidalanmasına dikkat edilmesi ve panel-lerin dolu yerlerinden (panel üzerinden) kesinlikle vida atılmaması,
3: American Siding panellerinin birbirini tam olarak kilitlemesinin sağlanması,
4: Pencere altı/üstü, kapı üstü gibi yerlerde çürütme yapılan panelin tekli bitim profili ile kilitlenmesine dikkat edilmesi,
5: American Siding kaplama panel-lerinin, panelin her iki yanından yardımcı profillere kilitlendiği noktada, ısı farklılıklarından doğacak genleşmeye istinaden, tolerans boşluğu bırakılarak uygulanmasına dikkat edilmesi.

ADS
(Visited 411 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment