İnşaat Teknik Terimler Sözlüğü

insaat-projesi

Aderans : Bir maddenin başka bir maddenin yüzeyine yapışma özelliği olarak tanımlanır. Yapışma-kenetlenme Aderans , beton ile çeliğin birbirine yapışması ve kuvvetli bağlarla bağlanmasıdır. Betonarmeyi betonarme yapan en önemli özelliktir. Boyanın boyanan yüzeye kabarmadan, ince tabakalar halinde kalkmadan veya çatlamadan durma kabiliyetinede aderans denir. Agrega : Agrega, kum ve çakıl (veya kırmataş) karışımı olarak tanımlanmaktadır. Genellikle büyüklüğü 1-4 mm arasında olan agrega, kum olarak büyüklüğü 8-31,5 mm arasında olan agrega ise çakıl olarak adlandırılır ve belirtilen ölçülerin aralığındaki malzemenin tümünün bir arada karıştırılması ile oluşur. Agrega dolgu malzemesi veya yapay…

Read More