Araç Gereç, Malzeme ve Ekipmanlar

telefon-tesisati

Bina içi haberleşme tesisatını döşerken kullanacağımız malzemeler standartlara uygun olması ve tam takım olarak yanımızda olması bizim yararımıza olacaktır. Çünkü işin gecikmesini önlemek ve başka arızalarla karşılaşmamak için düzenli ve projeye uygun hareket etmeliyiz. Bu da tüm ekipmanların eksiksiz olması ile mümkündür.

Bina İçi Haberleşme Tesisatı Kablo Çeşitleri ve Özellikleri
Kablosuz elektrik tesisatı düşünülemez. İletişim alanında her ne kadar kablosuz teknolojiler geliştirilse de kablo ve kablo tesisat yapıları hâlen çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Radyolink aktarımı kullanmayan tüm iletişim sistemlerinde kablo ile ses ve veri aktarımı söz konusudur. Kaliteli kablo kullanılması, iyi kablolama ve tesisat kurgusu ile birçok arıza ve problemin önüne geçmek olasıdır. İyi bir tesisat için önce kabloları iyi
tanımak gereklidir.

Dâhili tesisat için dâhili tesisat telefon kablosu kullanılır. Dâhili tip telefon kabloları, bina içi ve yangın tehlikesi bulunan tesisatlarda kullanılır. Her bir telefon hattı için bir çift tel kullanılır. İngilizcedeki “pair” (çift) sözüne benzer şekilde her tel çiftine “per” denilmektedir. Perdeki bir çift kablo birbirine sarılıdır. Bu sayede komşu kablolar arasındaki manyetik etkilenme en aza indirilir. Tesisat çeilmesini ve kablo takibini kolaylaştırmak amacıyla kablo içerisindeki perler alt gruplara ayrılmıştır. Her on perlik demet bir “grup” olarak ya da her 50 veya 100 perlik demet bir “paket” olarak belirlenir. Bir kablonun içini açtığınızda, her biri ayrı renkte şeritlerle sarılmış grup veya paketleri görürsünüz. Per sayısı düşük olan bazı kablolarda dörtlü denilen demetler kullanılır. Dörtlü iki perden oluşur.

Kablo Kanalı ve PVC Boru Çeşitleri
Kablo kanalı, yapıların enerji dağıtımı veya haberleşme için kullanılan tesisatlarında, izole elektrik kablolarının güvenli bir şekilde taşınması, sabitlenmesi ve desteklenmesini sağlayan birbiriyle uyumlu birimlerden oluşan sistemlerdir. Kablo kanalı sistemleri genellikle ticari ve endüstriyel yapılarda kablo yönetimi için kullanılan sistemler olup kullanım yerine göre farklı tipleri mevcuttur. Türkçede yaygın olarak kablo kanalı olarak
bilinse de tiplerine göre kablo tavası, kablo taşıyıcısı, kablo tepsisi, kablo merdiveni isimlendirmelerine de rastlanır. Kabloları gruplar hâlinde ve dış ortamdan izole ederek döşeyebilmek için kanallar kullanılır. Kanallar tesisatı dış etkenlere karşı korumaları yanında, göz zevkine de hitap eder. Ayrıca elektrikçilikte kullanılan PVC borularda telefon tesisatında kullanılabilir. PVC borular genellikle telefon tesisatının sıva altı olarak döşenmesinde kullanılır. Sıva üstü tesisat yapılacağı zaman, kablo kanalları tercih edilmelidir. Kanallara kablo döşemek, PVC boruya göre daha kolaydır ve herhangi bir arıza durumunda müdahale etmek daha kolaydır. Ancak kanal sisteminin ilk kurulum maliyeti PVC boru sistemine göre daha
fazladır.

Doğru kablo kanalı seçimi

  • Öncelikle kablo kanalı sisteminin seçimine baz oluşturacak aşağıdaki bilgiler tespit edilmelidir.
  • Kablo döşenecek güzergâhın önceden tespiti,
  • Beher metre başına toplam kablo ağırlığının tespiti,
  • Belirlenen kablo yükünü taşıyabilecek taşıyıcı genişliği ve kenar yükseklikleri ile destekler arası mesafenin tespiti,
  • Uygulamanın yapılacağı coğrafyanın korozyon direnç ihtiyacını tespiti,
  • Tesisatta oluşacak ısıların tespiti,
  • Uygulamaya özel diğer durumlardır.
5/5 - (1 vote)
(Visited 205 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment